تاکید دعا برای فرج و ظهور امام عصر(ع) در نوروز

تاکید دعا برای فرج و ظهور امام عصر(ع) در نوروز

خبرگزاری شبستان: نوروز ازجمله اوقاتی است که در آنها دعا برای آن حضرت و درخواست ظهور و فرجش از درگاه خداوند تاکید شده است و روایات بسیاری بر این معنی دلالت دارد.

خبرگزاری شبستان: "مکیال المکارم فى فوائد الدعاء للقائم" یکى از کتاب هاى ارزشمند شیعه، نوشته آیت‏اللّه‏ سیدمحمدتقى موسوى اصفهانى(1348 ـ 1301ق) است که به قصد اداء حق حضرت بقیة‏اللّه(عج) که حقش بر گردن ما افزون‏تر از همه مردم است، احسانش بیشتر و بهتر از همه شامل حال خلق مى‏شود و نعمت ها و منت ها بر ما دارد، به رشته تحریر درآمده است.
اصل کتاب به زبان عربى است و مؤلف در مقدمه مى‏نویسد:
"چون ما نمى‏توانیم حقوق آن حضرت(ع) را ادا نماییم و شکر وجود و فیوضاتش را آن طور که شایسته است، بجا آوریم بر ما واجب است آن مقدار از اداى حقوق آن حضرت را که از دستمان ساخته است، انجام دهیم. . . بهترین امور در زمان غیبت آن حضرت(عج)، انتظار فرج آن بزرگوار و دعا براى تعجیل فرج او و اهتمام به آنچه مایه خشنودى آن جناب و مقرب شدن در آستان اوست، مى‏باشد."

حیات و زندگی زمین به وجود آن حضرت
شیخ صدوق در کمال الدین به سند خود از حضرت ابوجعفر باقر درباره آیه شریفه: اعملوا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خداوند زمین را پس از مرگ آن زنده خواهد کرد.
فرمود: یعنی خداوند زمین را به قائم آل محمد اصلاح فرماید یعنی پس از جور و ستم اهل زمین؛ قد بینا لکم الایات، به راستی که ما آیات و نشانه ها را به قائم آل محمد برای شما بیان نمودیم باشد که تعقل کنید.
و از حضرت ابو ابراهیم موسی بن جعفر درباره آیه: یحیی الارض بعد موتها فرمود: نه به وسیله باران بلکه خداوند مردانی بر می انگیزد پس زمین احیا می شود به خاطر برپایی و زنده شدن عدالت و اقامه حد در آن از چهل روز باران سودمندتر است.
و در جواهر از سدیر روایت شده است که گفت: حضرت ابوجعفرباقر فرمود: یک حد که در زمین برپا شود پاکیزه تر استاز چهل شب و روز باران.
نوروز
نوروز از جمله اوقاتی است که در آنها دعا برای آن حضرت و درخواست ظهور و فرجش از درگاه خداوند تاکید شده است و روایات بسیاری بر این معنی دلالت دارد.