شرایط آماده باش!

شرایط آماده باش!

این روزها برای منتظران روزهای سرنوشت ساز و حساسی است و باید جبهه انتظار در شرایط آماده باش کامل باشد. آماده باش صد در صد بدین معناست که اعتقاد راسخ به تحولات بزرگ داشته باشیم و خود را نیز موثر در آن بدانیم. پیچیدگی مسایل خاورمیانه ، نشان دهنده این است که منطقه دیگر تاب این همه حوادث خونین و رویدادهای ویرانگر و منفی را ندارد و باید به سرعت دگرگونی بزرگ و موثری در آن رخ دهد. در اینجا سه سناریو فرا روی ماست که هر کدام مستلزم اتخاذ سیاست ها و راهبردهای خاصی است. این سناریوها نشان دهنده این است که ما علم دقیق به آینده و قدرت کافی برای مدیریت آن را نداریم ، به همین جهت باید برای سناریو های مختلف آماده باشیم.( هر چند شواهد زیادی برای تحقق یک سناریو ، وجود دارد). این سناریو ها عبارت اند از:

1. تشدید افراط گرایی و خشونت و کشتار و به قدرت رسیدن تکفیری ها در اردن، مصر ، لیبی ، افغانستان ،ترکیه ، پاکستان و عربستان.این نقشه مشترک امریکا و اسراییل و انگلیس برای نابودی اسلام و مهار انقلاب اسلامی و جلوگیری از ظهور امام زمان است. به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در عربستان و احتمال قدرت یابی ولی عهد امارات در این راستا قابل تفسیر است.در این سناریو جنگ میان ایران و عراق با عربستان و بعضی از کشورهای عربی محتمل است. نتیجه این سناریو قدرت یابی افراد ستمگر و فاسدی است که در خط سفیانی و یهود هستند. این تحول می تواند از موانع ظهور باشد ؛ مگر اینکه افراط گرایان از کنترل خارج شده و به جان هم بیفتند. در این صورت خروج سفیانی به احتمال زیاد صورت خواهد گرفت.
۲. سناریوی دوم ناظر به تداوم وضعیت فعلی خاورمیانه است که شاهد مصالحه کشورهای عربی با اسراییل و ایجاد محدودیت و تحریم بیشتر علیه ایران باشیم. در این سناریو احتمال وادادگی و ضعف و تسلیم برخی از مسوولان ایرانی زیاد است و این برنامه ای است که امریکا در کوتاه مدت به دنبال آن است. این وضعیت نیز از موانع ظهور تلقی می شود چون کشور ضعیف و محصوری چون ایران توان یاری رسانی به قیام جهانی مهدوی را ندارد.
۳. سناریوی سوم ،ناظر به قدرت یابی فوق العاده ایران و جبهه مقاومت از لبنان و سوریه تا عراق و یمن است.در این سناریو کشورهای عربی مثل عربستان و قطر و مصر و... دچار جنگ قدرت داخلی شده و در نتیجه اعتراضات عمومی زیاد می شود و گروه ها و دسته های مختلفی شکل می گیرد. این نزاع ها و اعتراضات عمومی منجر به ضعف شدید حکومت های جایر و فاسد عربی می شود و زمینه برای ظهور امام زمان فراهم می شود. در این حالت ایران و هم پیمانانش ، قدرت مند و موثر ظاهر شده و حوادث آینده را رقم خواهند زد.

واقعیت این است که ما منتظر و مترصد این سناریو هستیم ؛ هر چند نگرانی های شدید داخلی و قدرت یابی جریان واداده و سازشکار مانع اصلی تحقق این سناریو است. دشمن هم در تلاش جدی است که مانع تحقق این سناریو شود. در واقع تحریم هسته ای ایران نیز ناظر به این سناریو بود. تغییر و تحولات عربستان هم _ اگر منجر به جنگ داخلی شدید شود_ ناظر به این سناریو است.

در هر حال باید کمی جدی باشیم و به احساسات خالی و بدون ایجاد توانمندی تکیه نکنیم. زمانی می توانیم امیدوار باشیم که در اوج اقتدار و توانایی و آگاهی باشیم. اکثر ایرانی ها نشان داده اند که علاقه ای به آرمان های مهدوی و ظهور امام زمان ندارند! احساسات و علاقه مندی ما هم به تنهایی تاثیر خاصی در ظهور ندارد. به همین جهت باید هر سه سناریو را به دقت رصد کتیم و ضمن حفظ آمادگی های خود، مترصد رویدادهای جدید و شگفتی ساز باشیم. در وضعیت حاضر هر اتفاقی می تواند روی دهد. دعا کنیم وضعیت عربستان بشدت بحرانی شده و به جنگ قدرت داخلی بینجامد. سوریه و اردن نیز آبستن خروج سفیانی است. ترکیه و اسراییل هم آماده حضور نظامی در کل خاورمیانه هستند. ای کاش اعتراضات عمومی در خاورمیانه و حتی کل دنیا شروع می شد و گسترش می یافت. ای کاش اراده خداوند بر ظهور تعلق می گرفت. ای کاش.... در هر حال الان با وضعیت حساسی رو به رو هستیم. فقط باید بدانیم که دشمنان بیکار نیستند و نقشه های متنوعی می کشند تا مانع ظهور شوند. اگر سستی و ضعف و اختلاف و وادادگی نشان دهیم ،آنها موفق خواهند شد... .
دکتر رحیم کارگر