پرچم داعش؛ پرچم شیطان

پرچم داعش؛ پرچم شیطان

پرچم داعش سه ویژگی برجسته و مهم دارد که می توانست باعث انحراف افکاری و جذب افراد شود و رنگ و بوی آخرالزمانی داشته باشد: ۱. رنگ سیاه که رنگ پرچم انقلابیون خراسان و زمینه سازان ظهور مهدی موعود است. ۲. شعار لا اله الا الله که رمز و نماد توحید و یکتاپرستی و راه حق و درست است. ۳. شعار محمد رسول الله که نشانگر اسلام و پیروی از پیامبر رحمت است. اما ابن سه نه تنها کمکی به جریان فاسد داعش نکرد که باعث ازدیاد نفرت و کینه مسلمانان و موحدان شد.

در واقع فقط اسم الله به تنهایی برای اینها مشروعیت نیاورد و آنها را نماینده شیطان و یار سفیانی سفاک شناساند. انسان با دیدن پرچم داعش، سراسر نفرت و برائت و کینه و دشمنی می شود و آن را نماد شیطان و سفیانی می داند. بلی شیطان هم به اسم خدا از دستور او سرپیچی کرد و به آدم سجده نکرد و مبغوض درگاه الهی شد. داعشیان هم با اینکه اسم خدا و پیامبر را بر زبان و پرچم دارند؛ اما یقینا مبغوض و مطرود درگاه الهی اند! آنها می خواستند تشابه سازی کنند و خود را یاران مهدی موعود نشان دهند؛ اما در عمل نشان دادند که اینها مقدمه چینان و سربازان سفیانی اند و در عمل می خواهند برابر مصلح موعود قرار بگیرند!

این مساله در جامعه ما هم ساری و جاری است و چه بسا افراد و گروه ها و حتی هنرمندانی که اسم خدا را می برند و نامش را بر نقاط مختلف ترسیم و تصویر می کنند؛ اما انسان از شنیدن نام خدا از زبان اینها،سراسر نفرت و برائت می شود. بلی امروز در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و گاهی روزنامه ها و... اسم خدا را می برند ؛اما در نیت و عمل و رفتار و... کار شیطانی انجام می دهند. خدا گفتن اینها، انسان را از راه خدا و توحید واقعی و عمل صالح دور می کند؛ همان گونه که مسجد ضرار در عصر نبوت چنین نقشی داشت. باید بدانیم که موقع ظهور امام زمان افراد و گروه هایی هستند که به اسم خدا و قرآن و پیامبر در بابر او ایستادگی نموده و با آن حضرت مبارزه می کنند. اینان ،اقدامان مصلحانه و انقلابی حضرت را قبول نمی کنند و خود را مصلح و نجات دهنده و بر هدایت می دانند. امروز به هر حالت باشیم، فردا نیز چنین خواهیم بود. از الان باید موضع و موقعیت خود را مشخص کنیم.

دکتر رحیم کارگر