چگونه مي توان يك برنامه مناسب دانشجويي براي مطالعات مهدوي داشت ؟

در زمينه مهدويت مي خواهيم براي دانشجوييان جلساتي در دانشگاه برگزار كنيم چه سير مطالعاتي رو پيشنهاد مي كنين ؟

برنامه مطالعات مهدوي
براي اينكه بتوانيد برنامه ريزي خوبي در اين زمينه داشته باشيد ، ما يك سير مطالعات مهدوي براي شما ارايه مي كنيم ؛ ان شاء الله براي ساير موارد نيز چنين برنامه داشته باشيد تا بتوانيد به نحو احسن در چند زمينه موفق شويد.
گام اول : ضرورت آشنايي با مباحث مهدويت
گام دوم؛ مباني اعتقادي مهدويت
گام سوم؛ معرفت امام زمان
گام چهارم؛ اثبات وجود امام زمان
گام پنجم؛ منجي در اديان و مكاتب
گام ششم؛ امام مهدي در قرآن كريم
گام هفتم ؛ امام مهدي در روايات
گام هشتم ؛ ولادت حضرت مهدي
گام نهم؛ امامت حضرت مهدي در كودكي
گام دهم ؛ غيبت امام مهدي
گام يازدهم ؛ غيبت صغري و نواب خاص
گام دوازدهم ؛ غيبت كبري و نواب عام
گام سيزدهم ؛ فوايد امام غايب
گام چهاردهم ؛ امكان ملاقات امام زمان در دوران غيبت
گام پانزدهم ؛ طول عمر امام مهدي
گام شانزدهم ؛ انتظار فرج امام زمان
گام هفدهم ؛ وظايف منتظران حضرت مهدي
گام هجدهم ؛ شرايط و زمينه هاي ظهور
گام نوزدهم ؛ ويژگي هاي ياران حضرت مهدي عجل الله
گام بيستم ؛ علايم ظهور
گام بيست و يكم ؛ سير ظهور
گام بيست و دوم ؛ حكومت جهاني حضرت مهدي
گام بيست و سوم ؛ رجعت
گام بيست و چهارم ؛ آسيب شناسي مهدويت
گام بيست و پنجم ؛ فرقه هاي انحرافي
گام بيست و ششم ؛ مهدي ستيزي
خاتمه ؛ پاسخ به شبهات

برنامه تفصيلي :

گام اول : ضرورت آشنايي با مباحث مهدويت

سر فصل ها :
الف ) اهميت و آثار مهدي پژوهي؛
ب ) جايگاه مهدويت در عصر حاضر؛‌
ج ) آثار اعتقاد به مهدويت.
منابع مطالعه :
1 – نگين آفرينش، ( حائري، يوسفيان و بالادستيان )، مقدمه ي كتاب؛
2 – نينوا و انتظار تاملي نو، ضرورت طرح مباحث مهدويت، محمد صابر جعفري، صص25 – 40؛
3 – شيعه و پاسخ به شبهات، علي اثغر رضواني، ج2،صص183- 198؛
4 – ضرورت طرح مباحث مهدويت، مهدي حائري، جزوه ي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام؛
5 – فصلنامه ي انتظار، ش 16، ضرورت طرح مباحث سياسي مهدويت، غلامرضا بهروزلك، صص125 – 129 .
6.مهدويت ( پيش از ظهور) ، رحيم كارگر، صص11-25

گام دوم؛ مباني اعتقادي مهدويت

سرفصل ها؛
الف ) مفهوم امامت؛
ب ) نياز به امام و دلايل آن؛
ج ) ويژگي هاي امام.
منابع مطالعه :
1 – نگين آفرينش، فصل اول: امامت ؛
2 – عقايد استدلالي، علي ربّاني گلپايگاني، ج2، صص95 – 148؛
3 – راهنما شناسي، استاد محمد تقي مصباح؛
4 – مباني نظري نبوت و امامت، استاد اصغر طاهر زاده،‌جزوه آموزشي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام؛
5 – فلسفه ي امامت، دكتر سيد يحيي يثربي.


گام سوم؛ معرفت امام زمان عليه السلام

سرفصل ها؛
الف ) ضرورت معرفت امام زمان عليه السلام و منظور از معرفت حقيقي؛
ب ) راه هاي معرفت امام زمان عليه السلام؛
ج ) فوايد و ثمرات معرفت امام زمان عليه السلام؛
منابع مطالعه :
1 – آشتي با امام زمان عليه السلام، محمد شجاعي، بخش اول؛
2 – معرفت امام زمان عليه السلام، جزوه ي آموزشي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام ( عطر انتظار 3 )؛
3 – شميم آشنايي، سيد محمد هادي صدرالحفاظي ( خلاصه ي كتاب معرفت امام عصر عليه السلام، بني هاشمي )؛
4 – ره توشه مهدي ياروان، محبت در پي معرفت، محبوب منتظران و مير مهر، صص120 – 166 ؛
5 – آفتاب در غربت،‌ دكتر سيد محمد بني هاشمي، صص 115 – 211 .

گام چهارم؛ اثبات وجود امام زمان عليه السلام
سرفصل ها :
الف ) دلايل عقلي اثبات وجود حضرت؛
ب ) دلايل نقلي اثبات وجود حضرت .
منابع مطالعه :
1 – سيماي آفتاب، دكتر حبيب الله طاهري، درس هفتم:‌ فلسفه ي اعتقاد به وجود حضرت مهدي عليه السلام؛
2 – عقايد استدلالي، علي ربّاني گلپايگاني، ج2، صص151- 154؛
3 – موعود شناسي، علي اصغر رضواني، صص265- 321؛
4 – گفتمان مهدويت، سخنراني هاي گفتمان سوم:‌‌ « بررسي ادله ي اثبات وجود امام زمان عليه السلام »، علي ربّاني گلپايگاني؛
5 – مهدي عليه السلام تجسم اميد و نجات، عزيز الله حيدري، صص54 – 59 .

گام پنجم؛ منجي در اديان و مكاتب
سرفصل ها :
الف ) اعتقاد به ظهور منجي در اديان و مكاتب؛
ب ) مقايسه بين منجي در اديان مختلف.
منابع مطالعه :
1 – امام مهدي عليه السلام در آينه ي اديان و مكاتب، مهدي حائري، جزوه ي آموزشي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام – اصفهان؛
2 – ياد مهدي عليه السلام، خادمي شيرازي، بخش اول؛
3 – حكومت جهاني مهدي عليه السلام، آيت الله مكارم شيرازي، صص47 – 60؛
4 – مهدي عليه السلام تجسم اميد و نجات، عزيز الله حيدري، صص60 – 87؛
5 – حضرت مهدي عليه السلام، در بشارت هاي آسماني، محمد فيقه نيا.
6. مهدويت (پيش از ظهور ) ، رحيم كارگر

گام ششم؛ امام مهدي عليه السلام در قرآن كريم
سرفصل ها :
الف ) ضرورت و اهميت بررسي آيات مربوط به حضرت مهدي عليه السلام در قرآن كريم؛
ب ) تفاوت تفسير قرآن و تاويل قرآن؛
ج ) بررسي و دسته بندي آيات المهدي عليه السلام.
منابع مطالعه :‌
1 – گفتمان مهدويت، گفتمان اول، دوم، امام مهدي عليه السلام در قرآن كريم، آيت الله معرفت؛
2 – فصلنامه ي انتظار، ش6، شناخت وحياني خورشيد پنهان، حسينعلي سعدي؛
3 – امام مهدي عليه السلام در قرآن، ( حائري، سعدي و يوسفيان )، جزوه ي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام؛
4 – موعود شناسي، رضواني، »‌ وجود امام مهدي عليه السلام از ديدگاه قرآن » و «‌ قرآن و ظهور موعود جهاني »‌، صص285 و 535 ؛
5 – سيماي حضرت مهدي عليه السلام در قرآن، سيد جواد رضوي .

گام هفتم ؛ امام مهدي عليه السلام در روايات
سر فصل ها :
الف ) امام مهدي عليه السلام در روايات شيعه و اهل سنت؛
ب ) اعتراف دانشمندان اهل سنت بر صحّت و تواتر احاديث مهدويت؛
ج ) اشتراكات و تفاوت هاي روايات شيعه و سنّي در موضوع مهدويت؛
منابع مطالعه :
1 – ياد مهدي عليه السلام، خادمي شيرازي، پيشگفتار و بخش سوم تا آخر كتاب؛
2 – موعود شناسي، رضواني، صص159 – 169 و 299 – 325 ؛
3 – شيعه و پاسخ به شبهات، رضواني، ج2، صص199 – 243 ؛
4 – اتفاق در مهدي موعود عليه السلام، سيد علي اكبر قريشي؛
5 – فصلنامه ي انتظار، ش 11 و 12 ، « مهدويت و مذاهب اسلامي، مشتركات و تفاوت ها »، غلامحسين زينلي.

گام هشتم ؛ ولادت حضرت مهدي عليه السلام
سر فصل ها :
الف ) پدر و مادر امام زمان عليه السلام ؛
ب ) چگونگي ولادت حضرت مهدي عليه السلام ؛
ج ) اعتراف علماي اهل سنت بر ولادت حضرت مهدي عليه السلام .
منابع مطالعه :
1 – نگين آفرينش، صص 33 – 50 ؛
2 – سيماي آفتاب، دكتر حبيب الله طاهري، درس 6 : ولادت حضرت مهدي عليه السلام؛
3 – گزارش لحظه به لحظه از ولادت نور، علي اكبر مهدي پور؛
4 – موعود شناسي، رضواني، صص171 – 288 ؛
5 – فصلنامه ي انتظار، ش 5 ، « او متولّد شده است» ، آيت الله ايرواني.

گام نهم؛ امامت حضرت مهدي عليه السلام در كودكي
سر فصل ها :
الف ) اثبات امامت حضرت در كودكي از نظر آيات و روايات؛
ب ) اثبات امامت حضرت در كودكي از نظر شواهد تاريخي و معجزات و كرامات؛
ج ) چرا خداوند امامت را در كودك قرار داد؟
منابع مطالعه :
1 – سيماي آفتاب، دكتر حبيب الله طاهري، درس نهم، صص 95 – 98 ؛
2 – فصلنامه ي انتظار، ش3، « امامت در كودكي » ، علي اصغر رضواني؛
3 – موعود شناسي، رضواني، امامت در سنين كودكي، صص 230 – 251 ؛
4 – دادگستر جهان، ابراهيم اميني، صص 121 – 125 ؛
5 – مهدي عليه السلام ، آخرين سفير، ذبيح الله محسني كبير، بخش اول: امامت در كودكي، صص 143 – 174.

گام دهم ؛ غيبت امام مهدي عليه السلام
سر فصل ها :
الف ) مفهوم غيبت؛
ب ) پيشينه ي غيبت؛
ج ) فلسفه ي غيبت امام زمان عليه السلام .
منابع مطالعه :
1 – نگين آفرينش، فصل سوم، بخش اول، صص 65 – 80 ؛
2 – خورشيد پنهان، جزوه ي آموزشي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام – اصفهان؛
3 – سيماي آفتاب، دكتر حبيب الله طاهري، درس 8 و 9، صص 83 – 108 ؛‌
4 – حكومت جهاني مهدي عليه السلام، آيت الله مكارم شيرازي، صص 211 – 218 ؛
5 – مهدي عليه السلام آخرين سفير، ذبيح الله محسني كبير، ج1، بخش سوم .

گام يازدهم ؛ غيبت صغري و نواب خاص
سرفصل ها :
الف ) ويژگي هاي دوران غيبت صغري؛
ب ) وظايف نواب خاص؛
ج ) ويژگي هاي نواب خاص؛
منابع مطالعه :
1 – درسنامه تاريخ عصر غيبت، پور سيّد آقايي، جبّاري، عاشوري و حكيم؛
2 – موعود شناسي، رضواني، صص 325 – 370 ؛
3 – سيماي آفتاب، دكتر حبيب الله طاهري، درس 10 ، صص 109 – 120 .
4 – زندگي نواب خاص امام زمان عليه السلام، علي غفارزاده ؛
5 – سفيران امام، عباس راسخي.

گام دوازدهم ؛ غيبت كبري و نواب عام
سر فصل ها :
الف ) ويژگي هاي دوران غيبت كبري ؛
ب ) نيابت عامه ( دلايل و ويژگي ها )؛
ج ) دلايل حقّانيت و ضرورت ولايت فقيه .
منابع مطالعه :
1 – موعود شناسي، رضواني، صص 373 – 383 ؛
2 – تاريخ غيبت كبري، سيد محمد صدر،‌ صص 15 – 44 ؛
3 – ولايت فقيه به زبان ساده، جواد محدثي؛
4 – مباني نظري نبوت و امامت، اصغر طاهر زاده، ص 91 تا آخر؛
5 – ولايت فقيه، استاد مصباح يزدي.

گام سيزدهم ؛ فوايد امام غايب
سر فصل ها :
الف ) ضرورت بحث از فوايد امام غايب
ب ) آثار و بركات وجود امام زمان عليه السلام .
منابع مطالعه :
1 – نگين آفرينش، فصل سوم، بخش سوم:‌ « فوايد امام غايب » ؛
2 – عصاره ي خلقت، آيت الله جوادي آملي، صص 82 – 98 ؛
3 – سيماي آفتاب، دكتر حبيب الله طاهري،‌ ص 376 و درس 18 و 19 ؛
4 – حكومت جهاني مهدي عليه السلام، آيت الله مكارم شيرازي ،‌ص 218 – 238 ؛
5 – فوايد امام غايب،‌مهدي يوسفيان، جزوه آموزشي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام – اصفهان.

گام چهاردهم ؛ امكان ملاقات امام زمان عليه السلام در دوران غيبت
سر فصل ها :
الف ) ملاقات،‌ امكان يا عدم امكان ( بررسي نظريات )؛
ب ) انواع تشرّف محضر حضرت؛
ج ) بررسي فوايد نقل تشرفات .
منابع مطالعه :
1 – نگين آفرينش، جمعي از مؤلّفان، فصل سوم، بخش 4، «‌ ديدار يار »‌ ؛
2 – موعود شناسي، رضواني، « ملاقات با امام مهدي عليه السلام در غيبت كبري » صص 449 – 461 ؛
3 – سيماي آفتاب، حبيب الله طاهري، درس 14 ؛
4 – بقيه الله ، آيت الله محمد شجاعي،‌ فصل دوم ، بخش سوم، صص 48 و 75 ؛
5 – جلوه هاي پنهاني امام عصر عليه السلام، حسين علي پور ، امكان تشرّف به حضور امام در زمان غيبت.
6- مهدويت ( پس از ظهور ) ، رحيم كارگر

گام پانزدهم ؛ طول عمر امام مهدي عليه السلام
سر فصل ها :
الف ) بررسي امكان طول عمر از نظر علم روز؛
ب ) بررسي طول عمر از ديدگاه اديان و مذاهب؛
ج ) طول عمر از طريق اعجاز .
منابع مطالعه :
1 – نگين آفرينش، فصل سوم، بخش پنجم،‌ طول عمر؛
2 – سيماي آفتاب، حبيب الله طاهري، صص 98 – 103 ؛
3 – موعود شناسي، رضواني، طول عمر، صص 507 – 515 ؛
4 – راز طول عمر امام زمان عليه السلام از ديدگاه علم و اديان، علي اكبر مهدي پور؛
5 – زنده ي روزگاران، دكتر حسين فريدوني.
6. مهدويت ( پيش از ظهور ) ، رحيم كارگر

گام شانزدهم ؛ انتظار فرج امام زمان عليه السلام
سر فصل ها :
الف ) مفهوم حقيقي انتظار و اهميت آن در روايات ؛
ب ) ابعاد انتظار؛
ج ) آثار انتظار .
منابع مطالعه :‌
1 – نگين آفرينش، جمعي از مؤلفان، فصل سوم، بخش ششم، صص 111 – 133 ؛
2 – سيماي آفتاب، دكتر حبيب الله طاهري، درس 15 ؛
3 – عصاره ي خلقت، آيت الله جوادي آملي، صص 38 – 69 ؛
4 – مشهور خوبان، عباس شمس ؛
5 – سپيده ي انتظار، جزوه ي آموزشي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام – اصفهان .

گام هفدهم ؛ وظايف منتظران حضرت مهدي عليه السلام
سر فصل ها :
الف ) وظايف فردي منتظران امام عصر عليه السلام ؛
ب ) وظايف اجتماعي منتظران امام عصر عليه السلام .
منابع مطالعه :
1 – انتظار، ‌بايد ها و نبايد ها ،‌ ابراهيم شفيعي سروستاني؛
2 – آشتي با امام زمان عليه السلام، محمد شجاعي، بخش چهارم ؛
3 – ره توشه ي مهدي ياوران، « وظايف منتظران »، مرتضي نائيني، صص 185 و 196 – 207 ؛
4 – آيين انتظار، خلاصه ي ميكال المكارم، آيت الله فقيه احمد آبادي؛
5 – راه وصال، حسيني مطلق .

گام هجدهم ؛ شرايط و زمينه هاي ظهور
سر فصل ها :
الف ) تفاوت شرايط و علائم ظهور ؛
ب ) معني و تعداد شرايط ظهور .
منابع مطالعه :
1 – نگين آفرينش، جمعي از مولفان، فصل چهارم، بخش دوم، صص 141 – 154 ؛
2 – ره توشه ي مهدي ياوران، « زمينه هاي ظهور » ، مهدي يوسفيان ، ص 108 ؛
3 – سيماي آفتاب، حبيب الله طاهري؛
4 – حكومت جهاني مهدي عليه السلام، مكارم شيرازي، صص 79 – 83 ؛
5 – علايم و شرايط ظهور ، جزوه ي آموزشي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام – اصفهان

گام نوزدهم ؛ ويژگي هاي ياران حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف
سر فصل ها :
الف ) تعداد ياران امام مهدي عليه السلام ؛
ب ) ويژگي هاي ياران امام مهدي عليه السلام ؛
ج ) نقش زنان در قيام امام مهدي عليه السلام .
منابع مطالعه :
1 – مهدي ياوران، جزوه ي آموزشي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام – اصفهان؛
2 – سيماي آفتاب، حبيب الله طاهري، درس 16 ، صص 227 – 241 ؛
3 – موعود شناسي، رضواني، « اصحاب امام » ، صص 589 – 606 ؛
4 – بقيه الله ، آيت الله محمد شجاعي، فصل 4، بخش 8، ياران و جُنودِ امام ؛
5 – چشم اندازي به حكومت مهدي عليه السلام ، آيت الله طبسي، بخش دوم، فصل سوم، صص 93 – 163 و 68 – 79 .
6- فروغ حق ، رحيم كارگر

گام بيستم ؛ علايم ظهور
سرفصل ها :
الف ) اقسام علايم ( حتمي و غير حتمي ) ؛
ب ) اصل بداء ؛
ج ) مخفي بودن زمان ظهور .
منابع مطالعه :
1 - سيماي آفتاب،‌ حبيب الله طاهري، درس 20، صص 388 – 394 ؛
2 – موعود شناسي، رضواني، « علايم ظهور » ،‌صص 515 – 533 ؛
3 – نشانه هاي يار و چكامه هاي انتظار، مهدي عليزاده ، فصل اول ؛
4 – چشم به راه مهدي عليه السلام، « بررسي نشانه هاي ظهور » ، اسماعيل اسماعيلي، صص 245 – 313 ؛
5 – سفياني از ظهور تا افول، نصرت الله آيتي
6- مهدويت ( پس از ظهور ) ، رحيم كارگر

گام بيست و يكم ؛ سير ظهور
سر فصل ها :
الف ) وضعيت جهان در آستانه ي ظهور ؛
ب ) مقدمات ظهور ؛
ج )‌ چگونگي ظهور .
منابع مطالعه :
1 – نگين آفرينش، جمعي از مولفان، فصل چهارم ، بخش سوم :‌‌ « ظهور » ؛
2 – سيماي آفتاب، حبيب الله طاهري، درس 21 ، « جهان در هنگام ظهور و قبل و بعد آن » ؛
3 – سير ظهور، جزوه ي آموزشي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام – اصفهان ؛
4 – عصر ظهور، علي كوراني؛
5 – شش ماه پاياني ، مجتبي السادة ، ترجمه ي مطهري نيا .

گام بيست و دوم ؛ حكومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام
سر فصل ها :
الف ) اهداف و برنامه هاي حكومت مهدوي ؛
ب ) دست آوردهاي حكومت ؛
ج ) ويژگي هاي حكومت .
منابع مطالعه :
1 – نگين آفرينش، جمعي از مولفان، فصل پنجم : « حكومت امام مهدي عليه السلام » ؛
2- آينده جهان ، رحيم كارگر
3 – دولت مهدي عليه السلام و سيرت مهدي عليه السلام، مصطفي دلشاد تهراني ؛
4 – چشم اندازي به حكومت مهدي عليه السلام، نجم الدّين طبسي ؛
5 – سيماي آفتاب، طاهري، درس هاي 22 و 23 .

گام بيست و سوم ؛ رجعت
سر فصل ها :
الف ) مفهوم رجعت و جايگاه آن در عقايد شيعه ؛
ب ) رجعت از ديدگاه عقل و وحي ؛
ج ) پاسخ به شبهات رجعت .
منابع مطالعه :
1 – سيماي آفتاب، حبيب الله طاهري، درس 24 ، «‌ رجعت » ؛
2 – رجعت از ديدگاه عقل و دين، محمد رضا ضميري؛
3 – موعود شناسي، رضواني، رجعت، صص 659 – 671 ؛
4 – بازگشت به دنيا در پايان، خدامراد سليميان ؛
5 – رجعت از ديدگاه شيعه، آيت الله نجم الدين طبسي .

گام بيست و چهارم ؛ آسيب شناسي مهدويت
سر فصل ها :
الف ) معرفي آسيب ها و بيان خاستگاه و آثار آن ها؛
ب ) راه هاي مقابله و درمان .
منابع مطالعه :
1 – نگين آفرينش، جمعي از مولفان، فصل ششم : « آسيب شناسي مهدويت » ؛
2 – انتظار، بايد ها و نبايد ها، شفيعي سروستاني، ص 115 تا آخر ؛
3 – فصلنامه ي انتظار، ش 15 ، « انديشه مهدويت و آسيب ها » ، محمد صابر جعفري ؛
4 – فصلنامه ي انتظار، شمارگان 1 و 2، « آسيب شناسي »‌، دكتر خسرو باقري ؛
5 – فصلنامه ي انتظار، شمارگان 11 و 12 ، « آسيب شناسي مهدويت » ، معين الاسلام .

گام بيست و پنجم ؛ فرقه هاي انحرافي
سر فصل ها :
الف ) علل پيدايش فرقه هاي انحرافي و مدعيان دروغين مهدويت ؛
ب ) شيخيه و بابيه ( شرح حال و بررسي عقايد آن ها ) ؛
ج ) بهاييت ( تاريخچه، ارتباط با صهيونيست،‌ نقد عقايد و احكام ) .
منابع مطالعه :
1 – حكومت جهاني مهدي عليه السلام، آيت الله مكارم شيرازي، «‌ مدعيان دروغين » ، ص 293 تا آخر ؛
2 – ظهور حضرت مهدي عليه السلام از ديدگاه اسلام، مذاهب و ملل جهان، هاشمي شهيدي ، بخش ششم، صص 175 – 186 ؛
3 – بابيت و بهاييت، جزوات آموزشي بنياد حضرت مهدي موعود عليه السلام – اصفهان ؛
4 – فصلنامه ي انتظار، شمارگان 1 تا 12 ، مقالات آقايان عابدي، خوشنويس و رضا نژاد ؛
5 – گفت و شنود پيرامون موعود عليه السلام، محسني كبير، ص 247 تا آخر .

گام بيست و ششم ؛ مهدي ستيزي
سر فصل ها :
الف ) علل و ريشه هاي مقابله ي غرب با فرهنگ مهدويت ؛
ب ) ابزارها و شيوه ها ؛
ج ) راه هاي مقابله با آن .
منابع مطالعه :
1 – فصلنامه انتظار، ش 5، «‌ مهدي انكاري، انتظار ستيزي » ، محمد صابر جعفري ؛
2 – آخر الزمان و پيش گويي ها، مجموعه مقالات ؛
3 – برترين هاي فرهنگ مهدويت، « هدايت شده ي پيروز » ، دايرة المعارف بريتانيكا ؛
4 – فصلنامه ي انتظار، ش5 ، « حذف و تحريف آثار مهدويت در منابع اسلامي » ، غلامحسين زينلي ؛
5 – گفتمان سوم مهدويت، « فعاليت هاي اينترني درباره ي موعودگرايي » ، بذر افشان، صص 173 – 183

خاتمه ؛ پاسخ به شبهات
سر فصل ها :
الف ) محل اقامت، جزيره ي خضراء ؛
ب ) همسر و فرزندان ؛
ج ) مسجد جمكران و ... .
منابع مطالعه :
1 - بامداد بشريت، محمد جعفر طبسي ؛
2 – ياد محبوب، ( پرسش و پاسخ درباره ي آخرين مصلح آسماني )، سيد حسين حسيني؛
3 – موعود شناسي و پاسخ به شبهات، علي اصغر رضواني؛
4 – سيماي آفتاب، حبيب الله طاهري، درس 25 : « بيست پرسش و پاسخ » ؛
5 – يكصد پرسش و پاسخ پيرامون امام زمان عليه السلام، عليرضا رجالي تهراني

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
7 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .