یا حق

یا حق
و ای مردم یاد کتاب کریم بدارید و در آن کلمات بسیار تعقل نمایید و در میانتان رهبری راست کردار و نیکو سیرت برگزینید. گرد مردان زشت روی نباشید که شما را به مشکل اندازند و عاقبت پشیمان خواهید شد که آنان فریبکارند و زیانکار و البته خدا از دلهای درونشان آگاه است. و به مسلمانان بگو : فرمان رهبران ستمکار و ظالمان را نبرید که گناه بس بزرگ است و هر که را که ظلم میکند بر جایش بنشانید و در برابرش بایستید که حکومت ظالمان سست است. هر چند که سپاه و وسیله بسیار داشته باشند پس خداوند با شما است و سپاه و وسیله را متفرق سازد همانطور که گرد آورده بودند و رهبران دروغگو را از میانتان بیرون اندازید. و بر یکدیگر دروغ نگویید و دروغ نبندید که دروغ پایه تمام گناهان است. و بر آنان که غیر خدای واقعی را می پرستند بگو : که سخت زیانکار و گمراه گشته اند. و مال حرام خورید پس گویید با زحمت بدست آوردیم. و مردان با مردان جمع شوند و زنان با زنان که بس گناهی بزرگ و غضب آلود است. به آن یهودیان کافر اندیش بگو : آیا در آیات پیشینیان و احوال آنها آگاه نیستید که ما شما را بر حذر داشتیم از این کار. پس باز گرد آن گشتند. و به آنان بگو آیا خداوند قدرت نداشت که عیسی برگزیده را از میان مردی حامله بدنیا بیاورد که او قادر و توانا بر هر کاری است. پس اندیشه کنید و از آنچه که در طبیعت از ان مثالی یافت نمی شود دوری گزینید.
و آنان بر سخنان حق خرده گیرند و گوشهایشان ناشنوا باشد و به تمسخر یاد کنند.
پس عذابی سخت برای آنان مهیا ساخته ایم . و آنان را ضعیف و زبون گردانیم و قدرتی را که نمی بینند بر آنها مستولی گردانیم. حتی اگر بسیار عاقلانشان با ابزارهایشان در گره گشایی مشغول باشند نتوانند. چرا که خداوند آنها را سست عقل گرداند و مشکل را بزرگ نماید در پیششان و آن فرمانده باطل یهود را ضعیف و زبون گردانیم و مردمی را شاد که بشارت نزدیک است و رهبران خمسه را به مشکل اندازیم و نشانی از قدرت بی کران حق را بر آنان آشکار سازیم. پس زنگهای ترس در میان دلهایشان به صدا در آید. و افراد بسیار روانه کنند تا این ندای حق را بیابد و خاموش سازد و آنان همه به مشکل افتند و ناتوان باشند و بلا بر جانشان و خانواده شان گرفتار آید.
و سران قومشان را ندا ده : که اندیشه کنند و با اندیشمندان مشورت کنند و انچه که خدا در اختیارشان قرار داده و انرا نمی بینند بدرستی استفاده کنند چرا که در درگاه حق پاسخگو خواهند بود و راست گویید و راست کردار باشید.
برخی از آنان بر بلندی رفته و موعظه کنند و سخن گویند و مزد خواهند. پس به مردم بگو اینها از راه حق دور گشته اند و سخن ها باطل است چرا که خداوند قران را بی مزدی بر شما فرستاد و محمد کلام او را در میان مردم گویا بود بدون مزد و منتی
چون بسیار گیرند بسیار گویند و چون کم گیرند در نهان اعتراض کنند. آنان کلام فروشند و دنیا دوست. و پرده ایی بر چشمها افتاده انگار که خاک در چشمشان باشد و دلهایشان تیره گشته و خود از آن غافل اند. برخی گویند ما نماز گذاریم و روزه گیریم همانطور که در کتاب کریم آمده است. به آنان بگو شما فکر می کنید در راه راست می باشید نماز از پی جماعت گذارید که شما را ببینند و به دروغ در میان قومتان گویید روزه داریم پس در خفا آنرا نگه نمی دارید که خداوند بصیر و آگاه بر دلهایتان و باطنتان می باشد و در میان جمع دست فقیران گیرید که مردم شما را به نیکی یاد کنند. از یاد خداوند غافل شده اید و برای مردم این اعمال را انجام می دهید که همه باطل است.
زمانی است که در میان شما برخی با علم بیایند و بر خود نام آیت الله گذارند که البته این نیز باطل است. به آنها بگویید که همه موجودات و مخلوقات آیت الله ( نشانه ها ی خداوند ) می باشند. آنها بر خود آیت الله نام گذارند تا از ملک و مادیات منفعت بیشتری ببرند و خود را محق تر از دیگران میدانند پس به آنها بگویید که تار عنکبوتی از آنها آیت الله تر می باشد چرا که دانشمندان از مسلمان و غیر مسلمان در ان بنگرند و در حیرت فرو روند و دلهایشان به خداوند گرویده و بر قدرت خداوند ایمان بیاورند.

آنچه در بالا آمده در ماه محرم و اسفند سال 1384 هجری شمسی به من الهام شد که عین انرا نوشته و بدون کم و کاست به شما عرضه می دارم. هر که می خواهد بپذیرد و هر که می خواهد انکار یا تمسخر کند. بزودی کنه مطلب و حق یا دروغ بودن آن مشخص خواهد شد و البته در آن برای عاقلان نشانه هایی است.
سید گیلانی ایران - گیلان
2791
13

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
7 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .