دعا، كليد ظهور

بر محمل سبز دعا

اماما!
دل‌شدگان سراسيمه به زيارت تو آمدند و ما دل‌تنگ شدگان، عقب‌ماندگان قافله‌ايم؛ راه بسيار است و راهزنان بسيارتر.
تشنگي، تاب و توانمان را برده.
و ما همچنان چشم بر ابري دوخته‌ايم كه سايه مهربانش را بر سرمان بيفكند.
اماما!
دل‌هاي ما هر صبح و شام بهانه تو را مي‌گيرد، جز سرود سبز تو هيچ نمي‌خواند و جز حضور تو، هوايي ديگر ندارد.
اماما!
تا به كي غايبانه عهد بستن؟
تا به كي غريبانه ندبه خواندن؟
تا به كي توسل‌هايمان بي‌دامان تو؟
اماما!
«فرج» تو، بي‌استغاثه، ناشدني است.
تا به كي دور از تو «اشهد انك حجة الله» گفتن؟
اماما!

حكايت ظهور

حكايت ظهور

صحراي عرفات نه، صحراي محشر بود انگار؛ آن همه آدم تو آن يك ذره بيابان. هركس به كاري مشغول بود؛ يكي دعا، يكي نماز، يكي نيايش، ولي او ميان مردم قدم مي‌زد.
همين‌طور بي‌هوا نگاهشان مي‌كرد؛ تك‌تك چهره‌ها را. انگار مي‌خواست همه را به خاطر بسپارد. وقتي پرسيدند چرا، گفت: امامم توي اين صحراست الان؛ يكي از همين آدم‌ها!
آسمان مشرق سرخ مي‌شود. صدايي از آسمان به اسم مي‌خواندش. مي‌آيد؛ زره محمد به تن و پرچم وي به دوش و شمشير علي به دست. تكيه مي‌دهد به حجرالاسود، صدا مي‌زند: انا بقيه‌الله! من از هركس به محمد و خدايش نزديك‌ترم... .

محورها و مأخذشناسي مهدويت

محورها و مأخذشناسي مهدويت

موضوع
1.‌ منبع‌شناسي مهدويت
الف) محورها
يك‌ـ انواع ويژگي‌هاي كتاب مطلوب مهدويت (مستند به كتاب و سنّت و عقل، تحليلي، به‌روز بودن)؛
دوـ توجه به معتبر بودن مؤلف و متون و بزرگ‌نمايي نكردن مباحث آن از قبيل رؤيت، قيام، شمشير و...؛
سه‌ـ موضوع‌بندي كتاب‌ها به روايي، تفسيري، تاريخي، تحليلي، شبهه‌شناسي، علائم ظهور و حكومت؛
چهارـ كتاب‌هاي مهدوي و غيبت پيش از تولد حضرت؛
پنج ـ كتاب‌هاي مهدوي و غيبت پس از تولد تا غيبت كبرا؛
شش ـ كتاب‌هاي مهدوي و غيبت از غيبت كبرا تا به حال.
ب) منابع مطالعاتي

ظهور امام زمان و حضرت عیسی

آیا امام زمان (عج) و حضرت عیسی (ع) در یک زمان ظهور می‌کنند؟

یکم:

در مورد مهدویت و جهانی سازی فرهنگ و هنر توضیح دهید؟

در مورد مهدویت و جهانی سازی فرهنگ و هنر توضیح دهید؟

بدون شک عقیده به مهدویّت و اعتقاد به ظهور حضرت مهدی (عج) به عنوان منجی عالم بشریّت بر اساس کتاب و سنّت پدید آمده و همگی مسلمانان بر آن اتّفاق نظر دارند و بزرگان و صاحب نظران به متواتر بودن احادیث وارده در این باب حکم نموده اند.
بر کسی پوشیده نیست که عقیده به ظهور حضرت مهدی (عج) عقیده ای است که امید می آفریند و نشاط و تلاش ایجاد می کند سستی و ناامیدی و کسالت را از بین می برد حرکت های اصلاح گرانه و اسلام خواهانه را تشویق می کند و جان های شورنده بر استکبار و استضعاف را تقویت می نماید.

کتاب آینده پژوهی خانواده در ایران با رویکرد مهدوی

کتاب آینده پژوهی خانواده در ایران با رویکرد مهدوی

آینده پژوهی خانواده در ایران با تاکید بر سیاست های فرهنگی تحکیم آن و با رویکرد مهدوی ، عهده دار ارائه سیاستهای تحکیم خانواده با توجّه به تحوّلات و تغییرات خانواده در آینده می باشد

برداشتهای انحرافی از زمان ظهور امام زمان

برداشتهای انحرافی از زمان ظهور امام زمان

از جمله نشانه‌هاي غير حتمي ظهور، گسترش فساد و تباهي است و نبايد اين فساد و تباهي‌ها را جزو زمينه‌ها و عوامل ظهور دانست. ما در مقابل اين سؤال پاسخ‌هايي ارايه مي‌دهيم و قضاوت را به عهدة خود شما مي‌گذاريم.

الف. براي شكل گرفتن و تحقق هر پديده، چه طبيعي و چه اجتماعي، عوامل وشرايط چندي لازم است و معمولاً اين پديده‌ها با يك سري نشانه‌ها و علايم همراه است. از اين رو، عوامل و نشانه‌هاي پديده را بايد شناخت و تفاوت ميان آن دو را بايد دانست تا در هنگام بيان عوامل و نشانه‌ها، دچار سردرگمي و اشتباه نشويم.

عوامل ظهور امام زمان(ع) چیست ؟

عوامل ظهور امام زمان(ع) چیست ؟

پاسخ اجمالی