عدالت در عصر ظهور

عدالت در عصر ظهور

عدالت در عصر ظهور چگونه و با چه ابعادى محقق مى شود و چرا عدالت موعود در زمان امام مهدى(عج)، در عصر اسلام برقرار نشد؟

چگونگى تحقق عدالت در عصر ظهور نيز بحثى بسيار مهم و در خور توجه است. حضرت مهدى(عج) با ابزار و شيوه هاى مختلفى عدالت فراگير را محقق مى سازد. خداوند متعال، از اين ابزار سخن مى گويد. اولين اقدام و راه تمامى پيامبران براى ايجاد قسط و عدل، كار فرهنگى و روشنگرى است. «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ». امام مهدى(عج) نيز با اقدامات گسترده فرهنگى و تربيتى، به رشد فكرى و اخلاقى جامعه دست مى زند و جامعه مرده را احيا مى كند. آن گاه قرآن با توجه به اهميت قانون عدل، از كتاب و ميزان سخن به ميان مى آورد. «وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ».

آیا امام زمان (عج) جهان را با جنگ و خونریزی پر از عدل و داد مي كند؟

پرسش: آیا وقتی امام زمان (عج) جهان را پر از عدل و داد می کند با جنگ و خونریزی این کار را انجام می دهد ؟

پاسخ: با توجه به روايات به صورت خلاصه مي‌توان چنين گفت:

عدالت در عصر ظهور

عدالت در عصر ظهور چگونه و با چه ابعادى محقق مى‏شود و چرا عدالت موعود در زمان امام مهدى(عج)، در عصر اسلام برقرار نشد؟

چگونگى تحقق عدالت در عصر ظهور نيز بحثى بسيار مهم و در خور توجه است. حضرت مهدى(عج) با ابزار و شيوه‏هاى مختلفى عدالت فراگير را محقق مى‏سازد. خداوند متعال، از اين ابزار سخن مى‏گويد. اولين اقدام و راه تمامى پيامبران براى ايجاد قسط و عدل، كار فرهنگى و روشنگرى است. «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ». امام مهدى(عج) نيز با اقدامات گسترده فرهنگى و تربيتى، به رشد فكرى و اخلاقى جامعه دست مى‏زند و جامعه مرده را احيا مى‏كند. آن گاه قرآن با توجه به اهميت قانون عدل، از كتاب و ميزان سخن به ميان مى‏آورد. «وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ».

عدالت

عدالت در عصر ظهور چگونه و با چه ابعادى محقق مى‏شود و چرا عدالت موعود در زمان امام مهدى(عج)، در عصر اسلام برقرار نشد؟

چگونگى تحقق عدالت در عصر ظهور نيز بحثى بسيار مهم و در خور توجه است. حضرت مهدى(عج) با ابزار و شيوه‏هاى مختلفى عدالت فراگير را محقق مى‏سازد. خداوند متعال، از اين ابزار سخن مى‏گويد. اولين اقدام و راه تمامى پيامبران براى ايجاد قسط و عدل، كار فرهنگى و روشنگرى است. «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ». امام مهدى(عج) نيز با اقدامات گسترده فرهنگى و تربيتى، به رشد فكرى و اخلاقى جامعه دست مى‏زند و جامعه مرده را احيا مى‏كند. آن گاه قرآن با توجه به اهميت قانون عدل، از كتاب و ميزان سخن به ميان مى‏آورد. «وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ».