منجي گرايي در اديان و مذاهب

مهدويت در جهان

آيا عقيده به ظهور منجى، به غير از اديان در ميان غربى ها و ساير اقوام نيز مطرح بوده است؟

باورداشت ظهور يك نجات دهنده بزرگ و رفع كاستى ها و مشكلات جامعه بشرى و برچيده شدن بساط ظلم و تبه كارى از ميان انسان ها، منحصر به شرقى ها و يا اديان نيست ؛ بلكه اين يك اعتقاد عمومى و جهانى است كه به شكل هاى مختلف، در عقايد و انديشه هاى اقوام گوناگون ديده مى شود. اين حكايت از ريشه دار بودن و فراگيرى انديشه «منجى گرايى» در كلّ جهان است. البته بايد خاطر نشان ساخت، اين اعتقاد - چنان كه در ميان شيعه بسيار عميق، عينى و راهبردى است - در بين بيشتر مكاتب و اقوام به عنوان آموزه اى اصيل و بنيادين مطرح نيست و به عنوان باورى فرعى و احتمالى تلقّى مى شود.

ديدگاه اهل سنّت در مورد امام مهدى(عج)

ديدگاه اهل سنّت در مورد امام مهدى(عج) چيست؟ آيا ظهور مهدى موعود، از مسائل اتفاقى بين مسلمين است؟

Didgah-AhleSonnat-EmamZaman.gifعقيده به مهدويت و باور به ظهور و قيام مهدى موعود - به عنوان نجات دهنده عالم بشريت و اصلاح گر موعود - باور و اعتقادى است كه بر اساس كتاب و سنّت، پديد آمده و بيشتر مسلمانان به آن اذعان دارند. اين باورداشت - به عنوان انديشه اصيل اسلامى، بر پايه استوارترين دلايل عقلى و نقلى بنا نهاده شده و هيچ يك از مسلمانان - به جز عده اى اندك، به انكار و يا ترديد آن نپرداخته است.

اعتقاد به مصلح جهانی در سایر ادیان

آيا اعتقاد به وجود مصلح جهانى، مخصوص مسلمانان است يا اينكه اديان ديگر نيز به آن اعتقاد دارند؟

Mosleh-Jahani-Adyan.gifبر اساس مطالعات و بررسى هاى صورت گرفته در متون دينى مذاهب مختلف و باورها و اعتقادات اقوام و ملل جهان، اعتقاد به ظهور «منجى و مصلح جهانى» و باورداشت آينده اى روشن و مطلوب، عقيده اى عمومى و فراگير است و اختصاص به يك يا دو مذهب ندارد.

مهدويت به چه معنا است لطفاً توضيح دهيد؟

مهدويت به چه معنا است لطفاً توضيح دهيد؟

مهدويت از واژة مهدي گرفته شده و معناي اصطلاحي آن، اعتقاد به حضرت مهدي (عج) است، و باور به اين كه او فردي است از نسل پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ كه در آخر الزمان ظهور مي كند و جهان را پر از عدل و داد مي سازد آنچنان كه از ظلم و جور پر شده بود.
اين عقيده اختصاص به شيعه ندارد و همة فرقه هاي اسلامي، در آن مشترك هستند، ريشة آن نيز در قرآن و احاديث است و چنين نيست كه توسط عده اي خاص، جعل و منتشر شده باشد. در قرآن، آيات فراواني دربارة آن مهر سپهر افروز وجوددارد، از جمله: انبياء/105؛ نور/55؛ توبه /33؛ قصص/5. حجم انبوهي از روايات نيز به دست ما رسيده است كه در آنها، پيامبر خاتم ـ صلي الله عليه و آله ـ از آن نور ديده اش سخن رانده است. اين روايات در همان زمان حيات پيامبر، سينه به سينه نقل مي شد و در گنجينةذهن مسلمانان جاي مي گرفت، اگر نگاهي به روايات نبوي بيفكنيم، خواهيم ديد كه پرسش كنندگان از اوصاف، ويژگيها و محاسن اخلاقي و كيفيت و علائم ظهور و ساير مسائل مربوط به آن موعود بشري مي پرسيدند.

منشا موعود گرائی در ادیان الهی چیست؟

بحث منجي در تمام اديان از جمله اديانی که خود انسانها ساخته اند. پس اين احتمال وجود دارد كه بحث منجی ساخته ذهن بشري باشد كه در اديان ديگر و از جمله اسلام نفوذ كرده است، اسلام در اين باره چگونه پاسخ مي‌دهد؟

اشاره: اين يك واقعيت است كه عقيده به مصلح كل، يك فكر و عقيده جهاني بوده و اختصاص به يك ملت و يا مذهب و دين ندارد. بلكه تمام اديان آسماني در اين عقيده مشترك‌اند. و پيروان همه اديان معتقدند كه در يك عصر تاريك و بحراني، كه جهان را فساد، بي‌ديني و بيدادگري فرا گرفته، نجات دهنده‌اي بزرگ طلوع مي‌كند و به واسطه نيروي قوي فوق العادة غيبي، اوضاع آشفته جهان را اصلاح مي‌كند. و خداپرستي را بر بي‌ديني غلبه مي‌دهد. و همه در انتظار چنين موعود نيرومند غيبي به سر مي‌برند. ولي در مصداق آن نظرهاي گوناگوني وجود داشته و هر ملتي آن رابه لقبي مخصوص مي‌شناسند.